A A A

MATFOR Extensions

MATFOR Extensions to dodatkowe komponenty, zawarte w zewnętrznych modułach, które mogą być wykorzystywane w środowisku MATFOR poszerzając jego możliwości obliczeniowe. Obecnie dostępne są dwa typy rozszerzeń do pakietu MATFOR: Matlab Intrface oraz TecPlot File IO. Matlab Interface to nowość w wersji 4.1 pakietu MATFOR, która zapewnia użytkownikom dostęp do funkcji programu Matlab, dzięki czemu użytkownicy uzyskują dostęp do procedur niedostępnych w środowisku MATFOR. Możliwość zaimplementowania funkcji programu Matlab tworzy z wersji 4.1 pakietu MATFOR narzędzie dla naukowców, tworzących prototypowe projekty w środowisku programu MATLAB a następnie przenoszą aplikację środowisk programowania w językach C++ czy Fortran. Dzięki temu możliwe jest szybkie porównanie wyników generowanych przez MATLAB z aplikacjami tworzonymi w C++ lub Fortran na bazie prototypów opracowanych w środowisku MATLAB.
Matlab Interface jest aktualnie dołączony do biblioteki MATFOR, ale jest tez dostępny do kopiowania ze strony WWW producenta www.ancad.com. Aby użyć modułu Matlab Interface w na komputerze powinny być zainstalowane oba pakiety: MATFOR i Matlab.

Streamline Series
Linie prądu w symulacji zagadnień przepływu.

W wersji 4.1 pakietu MATFOR wprowadzono ulepszone procedury wyznaczania linii prądu w symulacjach zagadnień przepływów. Wprowadzone modyfikacje pozwalają na stosowanie różnych typów danych będących efektem zastosowania regularnych i nieregularnych siatek (structured and unstructured mesh data). Dodatkowo nowa funkcja mfStreamArrow precyzyjnie obrazuje kierunek przepływu podczas symulacji. W symulacji linii prądu mogą też być użyte funkcje mfStreamDashedLine, mfStreamRibbon oraz mfStreamTube. Użytkownik może wybrać najbardziej odpowiednią funkcję do stworzenia żądanego obrazu lub filmu. Poniższy przykład obrazuje wykres linii prądu podczas symulacji przepływu.


Turbulentny przepływ utworzony przy pomocy funkcji mfStreamLine z widocznymi liniami prądu.

Editor Series
Zestaw narzędzi edycji wykresów.

Editor Series to zestaw narzędzi edycji graficznych wyników symulacji. W wersji 4.1 pakietu MATFOR zestaw ten został rozbudowany i poszerzono jego możliwości. W skład zestawu wchodzą: Draw List Editor, Axis Setting Editor, Colorbar Editor, Transform Editor, Background Editor, Material Editor, Colormap Editor. Tworząc aplikację z zakresu wizualizacji danych programista nie musi kodować atrybutów elementów rysunku. Wystarczy, że wywoła procedurę odpowiedniego edytora i na ekranie zgłosi się okno dialogowe pozwalające na interaktywną ingerencję w utworzony rysunek. Poniżej przedstawiono wygląd okna zawierającego prezentację w formie rysunku 3D. Górna linia zawiera klawisze, których kliknięcie wywołuje odpowiedni edytor atrybutów rysunku. Nowościami w wersji 4.1 są okna Draw List Editor, Transform Editor oraz Background Editor.Możliwość korzystania z edytorów atrybutów rysunku bardzo upraszcza pracę programistów oraz co najistotniejsze, pozwala na etapie wykonywania aplikacji, w sposób interaktywny modyfikować wygląd wykresów. Oto przykład w języku Fortran. Procedura EdycjaSkaliKolorow_Click jest uruchamiana odpowiednim kliknięciem. Wywoływany jest edytor skali kolorów rysunku msEditorColormap, którego efektem jest wyświetlenie interaktywnego okna na ekranie, pozwalającego wybrać sposób kolorowania wykresu. Jeśli przed operacją wykres będzie wyglądał jak poniżej:... to po uruchomieniu poniższej procedury:

subroutine EdycjaSkaliKolorow_Click(sender)
use mxui
CHARACTER(*)::sender
call msEditorColormap()
end subroutine EdycjaSkaliKolorow_Click


... wyświetlone zostanie okno dialogowe pokazane poniżej:

... i wykres zmieni wygląd wg wyboru osoby obsługującej uruchomiona aplikację:Kilka linii kodu źródłowego pozwala na wszechstronną edycję atrybutów każdego wykresu.

Print Preview
Podgląd wydruku.

Funkcje wydruku wyposażone są w dwie nowe procedury: komendy Print setup oraz Print Preview. Pierwsza z nich zawiera udogodnienia pozwalające na łatwiejszą konfigurację wydruku, natomiast druga wyświetla okienko dialogowe, pokazujące aktualnie tworzoną prezentację graficzną tak jak będzie ona wyglądać na wydruku. Po naciśnięciu przycisku Refresh program natychmiast wyświetli wszystkie naniesione zmiany w tworzonym obiekcie.