Wydawnictwo SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) używa pakietu Word2TeX do konwersji materiału przygotowanego przez autorów w formie plików Microsoft Word na format LaTeX2e, stosowany w procesie składu drukarskiego w tym wydawnictwie.