TeX2Word 3.0
Najnowsza wersja programu konwertuje równania w formacie TeX na w pełni funkcjonalne równania edytora równań MC Word 2007/2010 lub równania edytora MathType. TeX2Word to nie tylko konwerter - program posiada wbudowany pseudo kompilator TeX, dzięki temu można przetłumaczyć dowolny format TeX / LaTeX dokumentu. Istnieje wiele różnych formatów LaTeX / klas dokumentu lub pakietów. Wszystkie klasy dokumentu oraz niektóre z pakietów obsługiwanych przy pomocy TeX2Word są rozprowadzane przez TeX2Word w postaci kodu źródłowego, tak aby wszyscy zainteresowani użytkownicy sami mogli określić/zdefiniować zasady tłumaczenia TeX2Word.