Word2TeX 5.0 transponuje:
 • tekst (posiada wbudowaną bazę Unicode)
 • równania (kompatybilny z wszystkimi wersjami Equation Editor oraz MathType)
 • kolory (również w równaniach)
 • formatowanie tekstu
 • style akapitu
 • przypisy
 • indeksy
 • formatowanie wielokolumnowe
 • odsyłacze, linki
 • rysunki
 • tabele (łącznie z zagnieżdżonymi)
 • wykazy, spisy
 • itp.

Word2TeX wersja 4.0 (18. lipca 2007)

Na podstawie sugestii użytkowników
programów, zostało wprowadzone jeszcze
więcej poprawek i ulepszeń do programu.

Word2TeX wersja 3.0 (10. marca 2003)

 • udoskonalony interfejs użytkownika
 • usunięty błąd powodujący wieszanie się systemu
 • udoskonalona translacja równań i tabel
 • istotne zmiany w konwersji rysunków
 • zmieniony mechanizm kodu licencji

Wymagania systemowe i sprzętowe:

 • środowisko Microsoft Windows 95, Windows 98, Me, NT, 2000, XP lub Vista;
 • Microsoft Word 95, Microsoft Word 97, Word 2000 lub XP - konwerter Word2TeX nie jest niezależną aplikacją, ale programem uzupełniającym środowisko Microsoft Word;
 • HDD z przynajmniej 2 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

Przykłady translacji Word - TeX Każdy z załączonych przykładów zawiera po trzy pliki:

 • źródłowy dokument Microsoft Word (plik z rozszerzeniem .doc);
 • przekonwertowany dokument LaTeX (plik z rozszerzeniem .tex lub .zip);
 • wyjściowy dokument formatu LaTeX skompilowany do formatu Adobe Portable Document Format (plik z rozszerzeniem .pdf).
Konwersja wzorów matematycznych i tekstu
autorzy: Kirill A. Chikrii & Anna V. Chikrii, Chikrii SoftLab. Kwestia twierdzeń
autor: prof. Arkadii A. Chikrii Konwersja grafiki Konwersja tabeli