Uwaga: Wycofanie programu

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 program Didger został wycofany ze sprzedaży przez producenta. Producent proponuje stosowanie innego programu ze swojego pakietu, czyli programu Surfer i to ten program będzie kontynuowany przez producenta jako m.in. pakiet do digitalizacji map oraz ich edycji i analizy.

Zapraszamy do odwiedzenia strony programu Surfer pod adresem www.surfer.net.pl

Didger ®
Produkt firmy
Golden Software,Inc.
Witamy na stronie polskiego dystrybutora programu.

Didger jest bardzo dokładnym programem przeznaczonym do digitalizacji papierowych map, wykresów, zdjęć lotniczych itp. Umożliwia eksport przygotowanych rysunków do ponad 25 formatów zapisu.

Mapy przygotowane przez Didger mogą bardzo łatwo być użyte z poziomu pakietów Surfer, Grapher, Voxler czy MapViewer oraz w innych programach typu GIS. Didger może współpracować z prawie wszystkimi typami digitizerów.

Zastosowanie:
  • Digitalizacja punktów, linii, obszarów, poziomic, linii sejsmicznych, dróg, granic, budynków, utworów skalnych, uskoków, stref roślinności, naturalnych siedlisk zwierząt na podstawie map papierowych, zdjęć satelitarnych i lotniczych, obrazu na ekranie lub za pomocą tabletu digitalizacyjnego
  • Obliczanie obszaru tzw. poligonów czyli np. jeziora
  • Obliczanie długości tzw. polilinii czyli np. dróg, linii wybrzeża, strumieni

Opcje digitalizacji:
Didger to doskonałe narzędzie pozwalające na przekształcanie do postaci cyfrowej szczegółów pobranych z map papierowych, wykresów i rejestrów, zdjęć lotniczych lub satelitarnych oraz zeskanowanych map papierowych. Zbiór automatycznych lub manualnych narzędzi zawartych w programie umożliwia digitalizację tekstu, punktów, wielolinii, wielokątów, prostokątów, kół, dowolnych krzywych itp.

Digitalizacja jest możliwa na cztery sposoby:
  • Pełna automatyczna digitalizacja - polega na konwersji mapy rastrowej (zeskanowanej mapy lub obrazka) do postaci wektorowej.
  • Digitalizacja ręczna na ekranie
  • Digitalizacja mapy papierowej przy pomocy tabletu
  • Digitalizacja GPS


Cechy i właściwości :