A A A


Oferta dla użytkowników ProCite
Program ProCite był jedną z pozycji oprogramowania do zarządzania bazami bibliograficznymi, ale został przez producenta wycofany z oferty. Specjalnie dla jego użytkowników została przygotowana nieograniczona czasowo oferta zakupu licencji programu EndNote na zasadzie upgrade'u.


Konwersja bazy ProCite do EndNote

Program EndNote został wyposażony w procedury konwersji bazy z ProCite. Wybór odpowiedniej procedury powoduje przekonwertowanie bazy i przeniesienie danych.

Baza ProCite zawiera pewne pola, które nie mają odpowiedników w programie EndNote. Do takich pól należy np. Connective Phrase czy Author Role. Zawartość tego typu pól jest automatycznie przenoszona do pola notatek (Notes).

W procedurze konwersji istnieje możliwość wyboru opcji Customize, która pozwala dokonać indywidualnego przyporządkowania pól bazy ProCite do pól bbiblioteki EndNote'a. Przyporządkowanie to będzie uwzględnione przy przenoszeniu danych.

Konwersja referencji z programu ProCite do EndNote może być prowadzona w dwojaki sposób. Procedura dostępna z poziomu programu EndNote przenosi dane, ale jej minusem jest fakt, że nie zachowuje numerów RefID. Rekordy w bazie docelowej mają inne identyfikatory niż w pierwotnej bazie programu ProCite. Nie ma to żadnego znaczenia, jeśli baza jest używana wyłącznie do przechowywania, sortowania i wyszukiwania informacji. Jeśli jednak została użyta do cytowania referencji z poziomu edytora tekstu, to zmiana numerów identyfikacyjnych spowoduje odwołanie do zupełnie innych pozycji bibliograficznych, niż to było w intencjach autora pracy. Specjalna procedura konwersji, zachowująca numery RefID możliwa jest dzięki zastosowaniu dodatkowych stylów wyjściowych dla programu ProCite i programu do konwersji, dostępnego na stronie internetowej producenta programu.