A A A


Zmiany wprowadzone w wersji X3Wersja X3 (13.0.0) programu EndNote wprowadza szereg zmian, które podnoszą komfort pracy z programem, otwierają go na ściślejszą współpracę z nowymi edytorami tekstu i otwierają nowe mozliwości w zakresie organizacji biblioteki.