A A A


Nowości w wersji X5

Zmiany w wersji X5 programu EndNote to przede wszystkim poszerzenie opcji współpracy z pakietem EndNote Web, szersze możliwości w zakresie wykorzystania formatu pdf oraz dalsza rozbudowa procedur mechanizmu Cite While You Write.

 • Aktualizacja on-line

  Aktualizacja danych w bazie bibliograficznej pochodzących z sesji wyszukiwania on-line.
 • Współpraca z EndNote Web

  Poszerzona została współpraca obu pakietów w zakresie transferu plików będących załącznikami do rekordów bazy bibliograficznej.
 • Podgląd plików pdf z poziomu bazy EndNote

  Załączone do referencji pliki pdf mogą być przeglądane z poziomu programu bez konieczności otwierania ich w niezależnym oknie pakietu PDF Viewer.
 • Nowe opcje mechanizmu Cite While You Write

  Mechanizm CWYW został wyposażony w możliwość zastępowania pól, dla których brak danych innymi polami z rekordu referencyjnego.
 • Pozostałe zmiany w programie

  Pozostałe zmiany dotyczą wykrywania duplikatów, automatycznego wstawiania łączników do plików pdf oraz nowych rodzajów referencji i pól opisu referencji.