A A A
W najnowszej wersji EndNote dodano następujące nowe funkcje.

 • Aktualizowanie i synchronizowanie odwołań w EndNote i EndNote Web przez kliknięcie jednego przycisku. Utrzymanie i synchronizacja odwołań w bibliotece programu EndNote z odniesieniami w bibliotece EndNote Web nawet na większej liczbie komputerów.

 • Zmiana opcji układu graficznego w celu dopasowania wyglądu okna programu do monitora i preferencji użytkownika. Jest to rozwiązane poprzez umiejscowienie paneli Podglądu, Referencji oraz PDF Viewer po prawej stronie ekranu co ułatwia dopasowanie do monitorów panoramicznych.

 • Otwieranie plików PDF w osobnym oknie z zakładkami Reference/PDF do przeglądania referencji lub adnotacji plików PDF.

 • Zastosowanie rankingu do każdej z referencji poprzez przeszukiwanie bibliotek EndNote i wybór opcji "Ranking" z listy pól.

 • Zastosowanie oznaczeń "przeczytane" lub "nieprzeczytane" do odwołań w oknie biblioteki lub oknie referencji w celu śledzenia, które odniesienia zostały przeglądane podczas pracy badawczej. Ustawianie oceny preferencji, aby EndNote automatycznie oznaczał odwołania jako przeczytane po wyświetleniu w panelu Podglądu, Referencji oraz PDF Viewer lub po zmianie oceny referencji.

 • Kopiowanie lub przenoszenie zawartości jednego pola do innego bez utraty oryginalnego stylu formatowania tekstu.

 • Zmiana wielkości liter w polu danych okna Referencji. Opcje obejmują: Sentence case, lowercase, UPPERCASE, Every Word i TOGGLE CASE

 • Zmiana wielkości liter w polu danych dla wszystkich aktualnie wyświetlanych referencji w oknie biblioteki poprzez użycie polecenia Change/Move/Copy Fields.

 • Wybór różnych formatów nazwy autora dla krótkich form pełnych przypisów referencyjnych.

 • Edycja pełnych cytatów przypisu referencji, aby wykluczyć nazwę autora, rok lub sekwencję autor/rok.

 • Wysyłanie via email wybranych referencji do znajomych zawierających załącznik lub bez załącznika.

 • Pobieranie rekordów w formacie XML z baz danych dostępnych online.

Informacje dodatkowe: