A A A


Zmiany wprowadzone w wersji X4Wersja X4 (14.0.0) programu EndNote wprowadza szereg zmian do, które otwierają go bardziej na współpracę z elektronicznymi publikacjami w formacie pdf i oferują nowe opcje w zakresie pracy z biblioteką oraz obsługi cytowań podczas edycji dokumentu w środowisku edytora.