A A A


Nowości w X5
Aktualizacja on-line


EndNote w wersji X5 został wyposażony w mechanizm aktualizacji referencji w trybie wyszukiwania on-line. W menu programu dodana została opcja Find Reference Update, która pozwala sprawdzić czy dostępne są uaktualnienia dla zaznaczonych referencji, pochodzących z zewnętrznych baz danych, takich jak Web of Science czy PubMed.Po odszukaniu ewentualnych uaktualnień wyświetlane jest okno dialogowe Review Available Updates, pozwalające użytkownikowi podjąć decyzję o zapisie odszukanych zmian. Możliwe do wyboru procedury pozwalają wybrać aktualizację tylko tych pól, które w bazie lokalnej były puste lub aktualizację wszystkich pól bazy. Techniką kopiowania poszczególnych pól w referencji (kopiuj i wklej) można przenosić zaktualizowaną informację wybranych pól pomiędzy dwoma panelami w oknie dialogowym wyświetlającym odszukane uaktualnienia dla referencji.