A A A

Nowości w
Edycja referencji podczas wyszukiwania duplikatów

Okno dialogowe porównywania zduplikowanych referencji pozwala na edycję pól powielonych referencji. Dostępne są też operacje na schowku. Podjęcie decyzji przez kliknięcie na przycisk Keep This Record zapisuje wprowadzone w rekordzie zmiany.