A A A


EndNote Basic
EndNote Basic to bezpłatna wersja programu, dostępna poprzez przeglądarkę internetową. Aby rozpocząć korzystanie z EndNote Basic, wystarczy założyć konto na stronie myendnoteweb.com. EndNote Basic daje okrojone możliwości wyszukiwania referencji oraz tworzenia baz bibliograficznych. Użytkownicy pełnej licencji programu, dzięki założeniu konta zyskują dodatkowe narzędzia i możliwości.


Porównanie pełnej wersji EndNote 20 i EndNote Basic

EndNote 20 EndNote Basic
Maksymalna liczba referencji nielimitowana 50 000
Maksymalny rozmiar załącznika nielimitowany 2 GB
Udostępnianie biblioteki -
Udostępnianie referencji
Automatyczna aktualizacja referencji -
Dostępność baz danych online ponad 6 000 5
Lista ulubiony stylów
Dodawanie notatek i zaznaczeń do dokumentów PDF -
Przeszukiwanie dokumentów PDF i notatek -
Katalog automatycznego importu plików PDF -
Współpraca z MS Word
Dostępne style bibliografii (na podstawie wymogów najważniejszych czasopism naukowych) ponad 6 000 21
Możliwość definiowania własnych stylów bibliografii -
Maksymalna liczba parametrów referencji 56 53
Zgodność ze standardem Unicode
Liczba typów referencji 48 48
Rozpoznawanie i standaryzacja skrótowych nazw czasopism -
Raport z cytowania -
Niestandardowe opcje dodawania dostawców baz danych -