A A A


Nowości w EndNote X7
W najnowszej wersji programu EndNote ulepszono opcje zarządzania dokumentami PDF oraz dodano możliwość korzystania z narzędzi programu EndNote w pakiecie PowerPoint (w wersji dla systemu Windows). Poprawiono także integrację wersji desktop z wersją online. EndNote X7 posiada niespotykane wcześniej narzędzia umożliwiające współpracę podczas tworzenia bazy bibliografii.


Dodano również następujące funkcje:

  • możliwość ustawienia preferencji pomagających tworzyć przejrzyste i posegregowane zbiory dokumentów PDF do ich importu
  • dodawanie cytowań i list przypisów w slajdach MS Power Point (w wersji dla systemu Windows)
  • dodawanie podpozycji w bibliografii MS Word z użyciem kategorii lub predefiniowanych przypisów w stylach eksportu
  • ulepszona organizacja materiałów poprzez nowe typy odniesień: Interview, Podcast, Conference Paper, Press Release
  • możliwość zmiany kolejności nagłówków kolumn metodą "przeciągnij i upuść" i ich wyświetlania za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy
  • możliwość kontynuowania pracy w trakcie synchronizacji dzięki działającemu w tle narzędziu EndNote Sync
  • automatyczne łączenie istniejących zestawów grup o tej samej nazwie na podstawie Group Unique Identifiers (GUIDs).
  • synchronizacja zestawów bibliotek dla grup