A A A


Nowości w EndNote X9
Najnowsza wersja programu EndNote to rozszerzone funkcje udostępniania referencji, nowe typy referencji i zwiększona integracja z Web of Science.


Wersja X9 programu EndNote wprowadziła między innymi wymienione poniżej funkcje:

 • standaryzacja i rozpoznawanie skrótów tytułów czasopism,
 • niestandardowe opcje dodawania kolejnych dostawców baz danych,
 • wysyłanie referencji bezpośrednio z baz danych online,
 • generowanie raportu cytowań (tylko w okresie ważności subskrypcji Web of Science),
 • operowanie nowymi typami referencji, głównie w zakresie cytowań mediów społecznościowych i elektronicznych,
 • tworzenie listy czasopism, które mogą być potencjalnie zainteresowane publikacją naszych prac (funkcja Manuscript Matcher).
 • synchronizacja biblioteki stacjonarnej i online z wykorzystaniem nowych opcji:
  • udostępnianie pełnej biblioteki z prawami do odczytu i zapisu lub wyłącznie do odczytu,
  • udostępnianie niestandardowe grup w bibliotece innym użytkownikom EndNote online z poziomu biblioteki stacjonarnej,
  • przeglądanie listy grup udostępnionych nam poprzez EndNote online z poziomu biblioteki stacjonarnej i używanie ich jako skrótów do EndNote online.
 • użytkownicy posiadający dostęp do Web of Science mają teraz dostęp do źródeł serwisu lub powiązanych rekordów. Mogą też tworzyć raport cytowań z poziomu biblioteki EndNote, również dla grup referencji.