A A A

Nowości w
Nowe mechanizmy tworzenia grup referencji

Grupowanie referencji to wygodny mechanizm tworzenia tematycznych podkatalogów. Określone referencje mogą być przypisane do jednej grupy, każda referencja może znaleźć się w wielu grupach. Zawartość biblioteki nie ulega przy tym zmianie, tylko tworzone są podzbiory referencji spełniające określone przez użytkownika warunki. Podgrupy tworzone są przez użytkownika lub mogą powstawać automatycznie jako efekt określonej sesji importu, wspólną cechą referencji jest fakt, że zostały np. zaimportowane w określonej sesji przeszukiwania bazy on-line.

Program wyposażony został w nowe procedury tworzenia grup referencji. Nowe grupy mogą być tworzone przez logiczne operacje na zawartościach grup istniejących. Operacje logiczne AND, OR lub NOT pozwalają tworzyć nowe grupy, których zestaw referencji spełni określone warunki logiczne nałożone na zestawy rekordów grup pierwotnych.