A A A


Nowości w X5
Nowe opcje mechanizmu Cite While You Write


Rozbudowa opcji Cite While You Write pozwoliła uczynić ten mechanizm bardziej wygodnym i użytecznym. Ustalone zostało przyporządkowanie pól referencji, które mogą być zastępowane w razie braku danych w jednym z nich.

Jeśli puste jest pole cyfrowego identyfikatora publikacji (DOI), to może ono być zastąpione przez pole zawierające adres URL. Jeżeli brak jest danych w polach Volume i Pages, mogą one być zastąpione przez identyfikator DOI. Jeśli brak jest identyfikatora PMCID, to może on być zastąpiony przez NIHMSID.

Reguły zastępowania pól pustych w wykazach referencji może definiować użytkownik programu. W oknie edycji formatu stylu bibliograficznego pojawiły się opcje Field Substitutions dla sekcji Bibliography oraz Footenotes. Można w nich aktywować zastępowanie określonych pól oraz wybrać jakim polem mają one być zastąpione, gdy w bazie bibliograficznej brak jest danych w zastępowanym polu. Można zastępować pola DOI, PMCID, Volume i Pages oraz Editor i Translator, gdy pola te są identyczne.

Wersja X5 programu EndNote wprowadziła dalsze poszerzenie wykazu stylów bibliografi-cznych. Aktualnie ich liczba przekroczyła już wartość 5000.