A A A

Nowości w
Nowe opcje procedury kompresji biblioteki.

Procedura kompresji biblioteki związana jest z wykonywaniem jej kopii dla bezpieczeństwa danych lub zmniejszenia rozmiaru pliku, który ma być przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Biblioteka może być poddana kompresji razem z wszystkimi załącznikami lub bez nich, czyli tylko zawartość rekordów bazy. Procedura Restore pozwala odtworzyć bazę z jej skompresowanego obrazu.

Wersja X3 programu EndNote oferuje dodatkowe opcje procedury kompresji, które pozwalają poddać komresji tylko wybrane rekordy bazy źródłowej. Kompresji mogą być poddane wszystkie rekordy bazy, tylko rekordy zaznaczone lub wszystkie rekordy należące do wybranych grup. Odpowiednie opcje wybierane są w oknie dialogowym procedury kompresji.