A A A


EndNote vs. Mendeley i Zotero
Program EndNote 20 nie jest jedynym managerem bibliografii dostępnym na rynku. W czym jest lepszy od swojej bezpłatnej konkurencji? Poniżej znajduje się porównanie dostępnych narzędzi i możliwości.


Najważniejszą cechą wyróżniającą program EndNote jest możliwość wyszukiwania referencji z bazach online (np. PubMed, Web of Science, Biblioteka Narodowa) bezpośrednio z poziomu programu. Eliminuje to konieczność odwiedzania dziesiątek stron internetowych w celu skompletowania bibliografii. Wyniki wyszukiwania mogą być importowane do bazy za pomocą jednego kliknięcia. Równie łatwo można pobrać pełny tekst artykułu w formacie PDF.

Podczas pisania publikacji współpracujemy zwykle z naukowcami z różnych zakątków świata. Aby ułatwić komunikację i wymianę informacji, program EndNote umożliwia współdzielenie biblioteki w gronie aż 100 osób. To pozwala zintegrować nawet największy zespół badawczy.

Każdy naukowiec posiada indywidualny tryb pracy i preferencje w zakresie tworzenia bazy referencji. Szereg dostępnych ustawień pozwoli dostosować interfejs i parametry programu nawet najbardziej wymagającemu użytkownikowi.

O korzyściach płynących z wyboru programu EndNote jako managera bibliografii przekonają się Państwo bez wątpienia po przetestowaniu jego wersji demonstracyjnej, dostępnej w zakładce "Wersja testowa".

EndNote
Mendeley
Zotero
Kompatybilność
System operacyjny
Windows, Mac
Windows, Mac, Linux
Windows, Mac, Linux
Aplikacja na urządzenia mobilne
iPad
iPad, Android
iPad, Android
Edytory tekstu
MS Word, OpenOffice, Apple Pages
MS Word, LibreOffice
MS Word, LibreOffice
Oprogramowanie do tworzenia prezentacji multimedialnych
MS PowerPoint
-
-
Wyszukiwanie i import referencji
Import bazy z innych managerów bibliografii
Import informacji o referencji z plików PDF
Wyszukiwanie referencji w bazach online
ponad 500 dostępnych baz
tylko baza Mendeley
-
Import danych z baz online
bezpośrednio z poziomu programu
wtyczka do przeglądarki internetowej
wtyczka do przeglądarki internetowej
Wyszukiwanie pełnych tekstów artykułów z poziomu programu
-
-
Zapisywanie zrzutów stron internetowych
-
-
Zarządzanie bazą referencji
Synchronizacja bazy pomiędzy komputerami
Dostępna przestrzeń serwerowa do przechowywania bazy online
bez limitu
2 GB
300 MB
Wykrywanie duplikatów
Przeszukiwanie bazy lokalnej
na podstawie dowolnego pola
na podstawie wybranych pól
na podstawie wybranych pól
Sortowanie referencji
Autouzupełnianie wybranych pól referencji
Liczba typów referencji
50 (z możliwością edycji i dodania nowych)
20
38
Sprawdzanie pisowni
-
-
Liczba rekordów w bazie
bez limitu
bez limitu
bez limitu
Dodawanie notatek do referencji
Możliwość tworzenia "inteligentnych grup" referencji
-
-
Załączniki do referencji
Liczba załączników do rekordu
do 45 załączników, brak limitu wielkości załącznika
brak limitu liczby załączników, limit wielkości pojedynczego pliku (250 MB)
brak limitu dla wielkości i liczby załączników
Automatyczny import załączników PDF do osobnego katalogu
Dodawanie notatek i zaznaczeń w pliku PDF publikacji
-
Wbudowany czytnik PDF
-
Współpraca z innymi użytkownikami
Współdzielenie biblioteki z możliwością edycji
tak, w grupie do 100 osób
tak, w grupie do 3 osób
-
Udostępnianie biblioteki w trybie "tylko do odczytu"
Współpraca z edytorami tekstu
Dodawanie cytowań i formatowanie bibliografii w edytorach tekstu
Wbudowane style formatowania bibliografii
6506
6979
7800
Możliwość tworzenia stylu przez użytkownika
ustawienia stylu dostępne z poziomu programu
za pomocą edytora języka CSL
za pomocą edytora języka CSL
Lista skrótów nazw czasopism