A A A

Nowości w
Poszerzenie opcji przeszukiwania bazy

Ciąg znaków, który ma być przedmiotem wyszukiwania w bazie może być poprzedzony lub zakońcony znakiem gwiazdki (*), która zastępuje dowolny ciąg znaków na początku lub na końcu wprowadzonego łańcucha tekstowego.