A A A


Rodzaje licencji
Formy wykorzystania
Formy dostawy

Wszystkie licencje dostarczane są w wersji elektronicznej (ESD) via e-mail. Każdy użytkownik otrzymuje możliwość zainstalowania programu na komputerach z systemem Windows lub Mac (linki do pobrania plików instalacyjnych dla obu systemów są dostarczane w ramach jednej licencji).


Rodzaje licencji

Licencja dla 1 użytkownika (Single user)

 • licencja przypisana imiennie do jednego użytkownika
 • w ramach licencji użytkownik ma prawo zainstalować program na 3 urządzeniach (np. komputer domowy, służbowy i laptop) pod warunkiem, że w danym momencie będzie uruchomiona tylko jednak kopia i będzie z niej korzystał osobiście

Licencja grupowa dla 5 użytkowników (Volume 5 users)

 • licencja przeznaczona dla wielu (minimum 5) użytkowników, przypisana imiennie do administratora
 • każdemu z użytkowników przysługuje prawo do zainstalowania programu na trzech komputerach (podobnie jak w przypadku licencji Single user)
 • licencja może być rozszerzana o dowolną liczbę użytkowników, a w przypadku uaktualniania do najnowszej wersji musi być aktualizowana w całości

Edycja studencka

 • podstawą do jej nabycia jest status studenta/doktoranta udokumentowany skanem lub kserokopią ważnej legitymacji potwierdzającej ten status
 • status studenta/doktoranta może być też potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez jednostkę akademicką
 • licencja zachowuje ważność przez cały okres trwania studiów
 • w ramach licencji użytkownik ma prawo instalacji programu na 3 komputerach, pod warunkiem, że korzysta z programu osobiście i w danym momencie uruchomiona jest tylko jedna jego kopia

Licencja wydziałowa/uczelniana (Site license)

 • licencja przeznaczona do użytku dla pracowników całej instytucji (np. wydziału lub uczelni)
 • cena kalkulowana jest indywidualnie na podstawie liczby pracowników naukowych i doktorantów
 • licencja ma charakter terminowy i wymaga corocznej opłaty
 • koszt licencji jest dużo korzystniejszy, niż w przypadku zakupu dużej liczby pojedynczych licencji

Uaktualnienie do najnowszej wersji programu (Upgrade)

 • licencja przeznaczona dla użytkowników starszej wersji programu EndNote lub ProCite
 • przy zakupie uaktualnienia należy podać dane zarejestrowanego użytkownika oraz numer licencji użytkowanej wersji programu, celem ich weryfikacji w bazie użytkowników producenta programu
 • uaktualnienie może zamówić wyłącznie użytkownik wersji X8 i X9 programu zarejestrowany u producenta, starsze wersje nie podlegają aktualizacji
 • licencje grupowe (Volume) muszą być aktualizowane w całości


Formy dostawy

Dostawa elektroniczna

Zakupiona licencja dostarczana jest w formie elektronicznej. Na adres e-mail użytkownika programu wysyłane są linki do pobrania pliku instalacyjnego programu oraz numer licencji, niezbędny przy instalacji programu. Dla zestawów Pro i Premium dodatkowo aktywowany jest dostęp imienny dla użytkownika programu do zasobów portalu e-learningowego.