A A A

Zakładka Cite While You Write

Jednym z najczęściej zgłaszanych przez użytkowników programu EndNote problemów technicznych jest brak narzędzi Cite While You Write (CWYW) w edytorze tekstu, co uniemożliwia współpracę obu aplikacji podczas pisania publikacji.
Mechanizm CWYW to narzędzie umożliwiające cytowanie i tworzenie spisu bibliograficznego w tekście publikacji. Co niezwykle istotne, bibliografia formatowana jest automatycznie zgodnie z wybranym stylem, utworzonym na podstawie wymogów wydawcy.

Co zrobić, gdy mimo poprawnego działania programu EndNote narzędzia CWYW nie są widoczne w edytorze tekstu?

Narzędzia aplikacji EndNote są instalowane w edytorze tekstu jako wtyczka (plug-in), dlatego do zarządzania nią służą ustawienia związane z dodatkami. Lokalizacja ustawień zależy od wersji edytora, z grubsza jest jednak podobna dla wszystkich. Poniższy opis dotyczy aplikacji MS Word 2010.

Panel z ustawieniami znajdziemy, wybierając menu Plik, a następnie Opcje. Z dostępnych zakładek powinniśmy wybrać Dodatki.

W dolnej części okna znajdziemy rozwijalna listę Zarządzaj. Prawidłowe włączanie dodatku CWYW należy sprawdzić w dwóch miejscach:
  • Dodatki COM: po zatwierdzeniu wyboru kategorii zobaczymy listę dodatków. Ważne jest, aby okienko przy dodatku EndNote Cite While Your Write było zaznaczone. W celu zatwierdzenia wyboru należy kliknąć przycisk Włącz.
  • Elementy włączone: jeżeli na liście znajduje się jakikolwiek element związany z programem EndNote, powinniśmy zaznaczyć go i wybrać przycisk Włącz.
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności zakładka EndNote powinna być widoczna. Niekiedy niezbędne jest ponowne uruchomienie edytora tekstu.