A A A

Import referencji z innych managerów bibliografii

Program EndNote zyskuje coraz większe rzesze zwolenników, także wśród użytkowników innych aplikacji do zarządzania bazami bibliograficznymi. Wielu z nich staje przed koniecznością przeniesienia biblioteki referencji, a EndNote daje im oczywiście taką możliwość. Poniżej przedstawiamy mechanizm importu bazy z programu Mendeley do EndNote.

Istnieją dwie metody przeniesienia referencji: w postaci pliku w formacie RIS (Research Information System) lub XML. Różnica polega na sposobie zapisu informacji o załącznikach PDF. W przypadku pliku RIS zapisywana jest fizyczna lokalizacja załącznika na dysku komputera. Plik XML posiada powiązany katalog .Data, do którego kopiowany jest załącznik PDF. Taką samą strukturę posiada biblioteka programu EndNote.
Kompletna biblioteka programu EndNote składa się z dwóch elementów: pliku ENL oraz katalogu .Data. Zmiana lokalizacji bazy referencji wymaga przekopiowania obu elementów. Dobrym rozwiązaniem jest zapisanie biblioteki w formacie ENLX (compressed library), co pozwala na spakowanie obu elementów do jednego pliku.

Krok 1: Eksport
Istnieje możliwość eksportu całej bazy lub wybranych rekordów, w związku z czym na początku zaznacz elementy, które chcesz eksportować. Z menu File wybierz narzędzie Export..., a następnie podaj lokalizację pliku i jego nazwę. Jako format pliku wybierz RIS lub EndNote XML. Po zapisaniu pliku, przejdź do programu EndNote.
Krok 2: Import
Z poziomu programu EndNote wybierz menu File, a następnie Import -> File... W oknie importu wskaż lokalizację pliku, a z listy Import Option wybierz Reference Manager (RIS) lub EndNote Generated XML. Po zatwierdzeniu wyboru baza referencji zostanie zaimportowana do biblioteki programu EndNote.