A A A

Citation Finder

Z licznych zapytań, które od Państwa otrzymujemy wynika, że często dysponują Państwo spisem literatury przygotowanym w edytorze tekstu, który chcieliby importować do biblioteki referencji. Jeżeli wykaz sporządzony został za pomocą narzędzia wstawiania cytowań managera bibliografii lub samego edytora tekstu, zwykle nie stanowi to problemu. Pola wykazu są aktywne i można je sprawnie przekonwertować za pomocą jednego z narzędzi Export to EndNote, dostępnych w zakładce Cite While Yout Write.

Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, gdy wykaz został sporządzony "ręcznie" (tj. bez użycia narzędzi do automatycznego wstawiania cytowań) lub też zamieniony na zwykły tekst (plain text). W takiej sytacji program EndNote nie jest w stanie rozpoznać i prawidłowo zaklasyfikować poszczególnych pól charakteryzujących referencję (autor, tytuł, czasopismo itp.). Możemy wtedy skorzystać z aplikacji Citation Finder, która pozwala na stworzenie pliku .RIS, gotowego do zaimportowania do bazy bibliograficznej. Narzędzie dostępne jest na stronie git.macropus.org/citation-finder/.

Krok 1: Wprowadzenie danych referencji.
Aplikacja umożliwia wyszukiwanie dla wielu pozycji jednocześnie, przy czym każda powinna znajdować się w nowej linii. Im więcej informacji o rekordzie wprowadzimy, tym trafniejszy wynik otrzymamy.

Krok 2: Wybór formatu cytowania.
Jeżeli uzyskany plik bedziemy chcieli zaimportować do bazy programu EndNote powinniśmy zaznaczyć forma RIS.

Krok 3: Uruchomienie narzędzia wyszukiwania.

Krok 4: Wybór wyniku.
Jeżeli dane referencji nie były jednoznaczne, aplikacja wskaże kilka możliwych wyników, spośród których należy wskazać właściwy.

Krok 5: Zapisanie pliku.

Gotowy plik w formacie .RIS wystarczy zaimportować do programu EndNote. Pola wykazu referencji dla każdego rekordu zostaną automatycznie uzupełnione.