A A A

Import danych z

Google Scholar stanowi jedno z popularniejszych narzędzi do przeszukiwania Internetu pod kątem publikacji naukowych i z dnia na dzień zyskuje nowych użytkowników. Wyniki wyszukiwania uzupełnione są o linki do pełnych tekstów publikacji. Poniżej opisane czynności pozwalają na import pliku z danymi referencji bezpośrednio do bazy bibliograficznej programu EndNote.

Krok 1:
Należy rozwinąć pasek opcji po lewej stronie, a następnie wybrać .

Krok 2:
W sekcji Menedżer bibliografii należy zaznaczyć opcję Pokaż linki umożliwiające importowanie cytatów do programu i wybrać EndNote z rozwijalnej listy.

Krok 3:
Po zatwierdzeniu parametrów wyszukiwania otrzymamy listę wyników. Przy publikacji, którą chcemy importować do bazy referencji należy wybrać Zaimportuj do programu EndNote.


Krok 4:
Teraz wystarczy wybrać lokalizację pliku, który następnie możemy importować wprost do biblioteki programu EndNote, wybierając menu File -> Import -> File .

Wyszukiwanie i import referencji na podstawie zadanych kryteriów możliwe jest również bezpośrednio z poziomu programu EndNote. Narzędzie pozwala na przeszukiwanie najpopularniejszych źródeł online takich jak: PubMed, Web of Science czy biblioteki uniwersyteckie. W zależności od dziedziny nauki, Google Scholar może stanowić dodatkowe źródło danych lub narzędzie do wstępnej analizy przedmiotowej bibliografii, stanowiące bazę do dalszych poszukiwań literatury.