A A A

Kategorie wykazu bibliograficznego
Publikacje posiadające bogaty wykaz bibliografii czerpią zwykle z różnych rodzajów źródeł: artykułów w czasopismach, książek, stron internetowych, wywiadów czy podcastów. Aby spis bibliograficzny był przejrzysty i czytelny, warto podzielić referencje na kategorie. Narzędzia Cite While You Write dostępne w edytorze tekstu dają taką możliwość. Kryterium podziału cytowań może być dowolne. Źródła mogą być grupowane nie tylko w oparciu o rodzaj referencji, ale na przykład szczegółową tematykę, literaturę podmiotu/przedmiotu, język wydania i wiele innych. Poniżej prezentujemy metodę podziału wykazu w kilku krokach.

Krok 1:
po wstawieniu cytowań należy wybrać narzędzie Categorize References, a następnie Configure Categories...

Krok 2:
w celu dodania kategorii należy wybrać przycisk w oknie konfiguracji, a następnie podać nazwę, która będzie stanowiła jednocześnie jej nagłówek na wykazie.

Krok 3:
po utworzeniu kategorii wystarczy wybrać katalog References -> All References in Bibliography i przeciągać kolejno referencje do odpowiednich kategorii. Referencje, które nie zostały skategoryzowane pozostaną w grupie Uncategorized References.Krok 4:
po zakończeniu dodawania referencji do kategorii i zatwierdzeniu przyciskiem OK, wykaz będzie widoczny z podziałem na kategorie. Aby wyłączyć podział, należy odznaczyć opcję Categorize References -> Group References by
Custom Categories
.