A A A

Nowości w
Większe możliwości w zakresie wykorzystania formatu pdf

Informacja bibliograficzna o elektronicznych publikacjach w formacie plików pdf może być importowana do bazy progamu EndNote przez bezpośredni odczyt danych z pliku. Procedura ta dostępna jest w dwóch wariantach i pozwala na import danych z pojedynczego pliku lub zbiorcze tworzenie nowych rekordów w bazie bibliograficznej przez import danych z plików pdf ulokowanych w wybranym katalogu. Procedura importu wykorzystuje dane nagłówkowe oraz identyfikator DOI (Digital Object Identifier) zawarte w pliku pdf. Podczas importu mogą być wyszukiwane duplikaty. W tworzonych rekordach bazy umieszczany jest też link do źródłowego dokumentu pdf.

Zawartość plików pdf może być przeszukiwana podczas procedury wyszukiwania informacji w bazie. Przeszukując pola w rekordach program sprawdza też treść dokumentu pdf, jeśli taki dokument jest załącznikiem do rekordu.