A A A

Nowości w
Współpraca z EndNote Web

Każdy użytkownik programu posiada możliwość bezpłatnej subskrypcji dostępu do EndNote Web. Opcja ta jest aktywna do czerwca 2012 i pozwala przetransferować w ramach tej subskrypcji do 10 000 referencji pomiędzy własną bazą lokalną i jego bazą prowadzoną na serwerze producenta. EndNote Web to oferta przeniesienia pracy z programem do środowiska Internetu, co upraszcza procedury wymiany informacji w ramach współdzielenia bazy referencji przez jej użytkowników ulokowanych w różnych miejscach świata.

EndNote Web to wprowadzona w poprzedniej wersji programu EndNote propozycja producenta programu przeniesienia pracy do środowiska internetowego. Pakiet wyposażony został w pełny zestaw narzędzi zarządzania bazami bibliograficznymi tworzonymi na serwerach internetowych. To unikalne w swoim rodzaju przeniesienie pracy do Internetu, daje łatwość przeszukiwania baz internetowych oraz umożliwia tworzenie baz własnych użytkownika uloko-wanych w Internecie, co ułatwia wymianę informacji pomiędzy członkami zespołów badawczych rozrzuconych po świecie. Z punktu widzenia pracy nad tekstem dokumentu nic się nie zmienia. Cytowania w treści dokumentu MS Word oraz tworzenie bibliografii w odpowiednim stylu może wykorzystywać bazę internetową.