A A A

Intel Advisor

Na nowoczesnych procesorach koniecznością stała się wektoryzacja kodu przy użyciu instrukcji AVX, SIMD oraz wykorzystanie wątków w tworzonym programie. W niektórych przypadkach można uzyskać aż do 187 razy szybszy kod na platformie Intel Broadwell!

Szerokość rejestrów wektorowych oraz liczba rdzeni w nowoczesnych architekturach daje coraz większe potencjalne zyski w wydajności na nowoczesnych platformach przy zastosowaniu wektoryzacji oraz wątkowania kodu.

Intel® Advisor zapewnia dwa narzędzia pozwalające zapewnić najwyższą możliwą wydajność na nowoczesnych wielordzeniowych platformach:
  • Vectorization Advisor - narzędzie pozwalające odnaleźć pętle, których wektoryzacja da największe benefity oraz zidentyfkować problemy blokujące efektywną wektoryzację. Wskazuje korzyści wprowadzenia alternatywnej reorganizacji danych, a także umożliwia zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa wektoryzacji SIMD. Wspiera kod skalarny oraz z rozszerzeniami SIMD SSE, AVX, AVX2 oraz AVX-512, a także kod używający OpenMP 4.x oraz Intel Cilk Plus. Zawiera funkcjonalność Survey, pomagającą wektoryzować skalarną część kodu lub zwiększyć wydajność już zwektoryzowanych pętli, oraz Trip Counts mierzącą liczbę wykonania pętli w aplikacji.

  • Threading Advisor - narzędzie pozwalające na analizę, projektowanie oraz dostrajanie projektu wątkowości aplikacji bez konieczności zaburzania normalnej pracy nad kodem. Zawiera funkcjonalność Correctness, pozwalającą sprawdzić zależności przenoszone przez pętle oraz potencjalne problemy współdzielenia danych, Memory Access Pattern umożliwiającą analizę rozmieszczenia danych w pamięci, oraz Suitability pomagającą w szybki sposób przewidzieć straty w skalowalności oraz wydajności dla różnych projektów wątkowania.

Intel Advisor daje wgląd w potencjalne zyski wydajności poprzez wprowadzenie wektroryzacji lub wątkowości jeszcze przed włożeniem wysiłku programistycznego.