A A A

Intel Distribution for GDB

Do implementacji wysoko wydajnych, skupionych na dane aplikacji na systemie różnych architektur, niemal niezbędny jest debuger zdolny do obsłużenia tysięcy wątków pracujących jednocześnie w każdym urządzeniu systemu.

Intel Distribution for GDB jest narzędziem towarzyszącym kompilatorów oraz bibliotek Intel. Zapewnia on możliwość zunifikowanego debugowania aplikacji stworzonych w językach Data Parallel C++, C, C++, OpenMP, SYCL i Fortran.

  • Pełna kontrola nad wykonaniem programu, włącznie z punktami przerwania i wykonaniem krok po kroku
  • Pojedyncza sesja debugowania zarówno dla GPU jak i CPU pozwala na szybką ocenę zmiennych, pamięci i rejestrów, oraz inspekcje stanu urządzenie w chwili, gdy wykonanie aplikacji zostaje zawieszone.
  • Interfejs oparty na konsoli lokalnego bądź zdalnego systemu, lub za pomocą front-endu GUI