A A A

Intel Distribution for Python

W odpowiedzi na olbrzymi rynek i popularność języka Python firma Intel we współpracy z Continuum Analytics wprowadziła własną dystrybucję tego języka. Intel Distribution for Python to połączenie prostej składni języka Python i popularnych jego pakietów usprawnionych z wykorzystaniem wydajnych oraz zoptymalizo-wanymi dla wielordzeniowych procesorów Intel bibliotek Intel Math Kernel Library, Intel Data Analytics Acceleration Library, Intel MPI Library oraz Intel Threading Building Blocks ze skutecznymi i łatwymi w użyciu narzędziami analitycznymi takimi jak Intel VTune Profiler. Intel Distribution for Python dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi do tworzenia wysoce wydajnych aplikacji w języku Python na współczesnych platformach opartych na procesory Intel.

Intel Distribution for Python jest dostępna jako część pakietu Intel Parallel Studio w wersjach Composer Edition, Professional Edition oraz Cluster EditionDo zarządzania pakietami języka Python można wykorzystać dostarczony przez firmę Intel instalator lub z usługi Anaconda Cloud z wykorzystaniem menedżera pakietów conda. Pakiety innych firm można instalować przy użyciu menedżerów pip lub conda.

Zawiera wysoce wydajne pakiety: NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, Jupyter, matplotlib, mpi4py, Numba, tbb, pyDAAL i wiele innych.