A A A

Kompilator Intel Fortran

Kompilator Intel Fortran oferuje najwyższą możliwą wydajność oraz skalowalność kodu dla platform opartych na procesorach firmy Intel. Kompilator w najnowszej wersji 19.1 wspiera w pełni standardy Fortran 95, Fortran 2003, Fortran 2008 oraz dużą część funkcjonalności standardu Fortran 2015 i 2018, a także starsze standardy Fortran-66, Fortran 77 oraz Fortran 90. Kompilator Intel Fortan wspiera 31-wymiarowe tablice, pętle DO CONCURRENT oraz specyfikację OPEN NEWUNIT. Przy zakupie pakietu, w którego skład wchodzi kompilator Intel Fortran istnieje możliwość pobrania dowolnej starszej wersji kompilatora.
Polyhedron benchmark dla kompilatora FortranKompilator Intel Fortran dla systemu Windows:
 • Projektowanie, debugowanie, kompilacja i uruchamianie kodu we współpracy ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2017 lub Microsoft Visual Studio 2019
 • Projektowanie aplikacji 32/64-bitowych
 • Zdolność do współpracy z COM oraz .NET
 • Możliwość tworzenia aplikacji wielojęzycznych wraz z językami C++, Visual Basic, C# oraz innymi (wymagane środowisko Visual Studio)
 • Współpraca z OpenGL oraz Windows API


 1. Projekt w języku Fortran i pliki źródłowe
 2. Edytor tekstowy wyróżniający składnię języka Fortran oraz udzielający podpowiedzi kontekstowych
 3. Okno służące do debugowania kodu
 4. Budowanie oraz debugowanie projektów wielojęzykowych
 5. Możliwość ustawiania punktów przerwania w kodzie


Kompilator Intel Fortran dla systemów Linux oraz macOS:
 • Współpraca ze środowiskiem Eclipse(Linux) oraz Xcode(OS X)
 • Możliwość używania narzędzi kompatybilnych z gcc, łącznie z debugerem gdb
 • Kompatybilność linkowania języka C i C++ z gcc
 • Projektowanie aplikacji 32/64-bitowych