A A A

Intel oneAPI Collective Communications Library (oneCCL)

oneCCL pozwala deweloperom na szybsze trenowanie nowych i głębszych modeli z użyciem schematów komunikacji na wielu węzłach obliczeniowych. Biblioteka jest zbudowana na podstawie niskopoziomowego oprogramowania pośredniczącego MPI oraz libfabric, bezpośrednio wspierającego wiele interkonektów, takich jak Intel Omni-Path, InfiniBand oraz Ethernet. Biblioteka jest zoptymalizowana na CPU i GPU oraz wspiera możliwość poświęcenia mocy obliczeniowych na rzecz wydajności komunikacji. Biblioteka zawiera wydajne implementacje kolektywów często używanych w trenowaniu sieci neuronowych: all-gather, all-reduce oraz reduce-scatter.

oneCCL wspiera schematy komunikacji:
  • allgatherv
  • allreduce
  • alltoallv
  • broadcast
  • reduce
  • reduce_scatter