A A A

Kompilator Intel DPC++/C++

W odpowiedzi na rozwijające się zapotrzebowanie na obliczenia na architekturach innych niż CPU, firma Intel opracowała rewolucyjny język DPC++. DPC++ to oparty na standardzie LLVM kompilator, umożliwiający wykonanie tego samego kodu na architekturach CPU, GPU, FPGA oraz innych akceleratorów, zarówno pracujących oddzielnie, jak i zunifikowanej architekturze XPU łączącej wszystkie te procesory.

Zunifikowany kompilator oneAPI DPC++/C++

Przyszłościowy model programowania
Kompilator Intel oneAPI DPC++/C++ pozwala na kompilację kodu DPC++, Khronos, SYCL, jak również standardowego ISO C++. Stworzony kod może być wykorzystany ponownie na wielu różnych architekturach, wliczając CPU, GPU, FPGA i innych akceleratorach. Kompilator jest oparty na otwartych, powszechnie wykorzystywanych standardach, gwarantując przenośność kodu.

Wykorzystanie potencjału sprzętowego
Intel oneAPI DPC++/C++ pozwala na uzyskanie wysokiej wydajności kodu wykonywanego na sprzęcie. Pliki binarne wygenerowane przez kompilator są zoptymalizowane dla wykorzystywanej architektury. Wykorzystanie wydajnych bibliotek Intel oneAPI ułatwia tworzenie kodu i daje kolejne zyski w szybkości wykonania.

Współpraca z nowoczesnymi standardami
Intel oneAPI DPC++/C++ wspiera w pełni standardy C++17 oraz SYCL, jak również wstępnie C++20, dając wsparcie dla wyrażeń labmda i zmiennych szablonów. Kompilator wspiera najnowsze standardy OpenMP 4.5 dla 5.0 dla obliczeń na GPU. Kompilator oparty jest na standardzie LLVM.

Kompilacja i emulacja FGPA
Układy FPGA to potężne narzędzia, których strukturę można zmienić programowo. Rozwiązanie to nadaje się szczególnie do przyspieszania kluczowych obliczeń w systemie, będąc rozwiązaniem typowo sprzętowym, jest znacząco szybsze od zwykłych CPU, jednocześnie dając możliwość rekonfiguracji w razie potrzeby. Intel oneAPI DPC++/C++ daje możliwości kompilacji strumieni bitowych wraz z dodatkiem Intel FPGA Add-on.