A A A

Intel oneAPI DPC++ Library

Biblioteka towarzysząca kompilatora Intel oneAPI DPC++, zapewniająca prosty w użyciu API, minimalizująca pracę programistyczną do tworzenia wydajnych aplikacji heterogenicznych.

Kluczowe funkcje:
  • Implementacja specyfikacji oneDPL, łącznie z algorytmami równoległymi, zasadami wykonywania, specjalnymi iteratorami i innymi narzędziami.
  • Algorytmy oneDPL mogą pracować z danymi w buforach DPC++ lub w zunifikowanej pamięci współdzielonej
  • Część standardowych bibliotek C++ dla Microsoft Visual C++, GCC i Clang i innych.
  • Standardowe generatory liczb losowych i ich dystrybucji, dostosowane do użycia w jądrach DPC++


Dokumentacja standardu Intel oneDPL znajduje się na stronie producenta programu.