A A A

Nowości w pakiecie Intel® Parallel Studio XE 2019

 • Wspólne dla wszystkich narzędzi pakietu
  • Wsparcie dla sprzętowej optymalizacji profilowanej (PGO)
  • Rozszerzone wsparcie dla standardu OpenMP 5.0. Dodano wsparcie dla następujących funkcjonalności:
   • klauzule task_reduction oraz in_reduction
   • słowa-klucze monotonic oraz overlap w blokach ordered w konekście simd
   • klauzula simd early_exit (C/C++)
   • warunkowe przypisywanie skalarów w konstrukcjach simd

 • Kompilator Intel C++ 19.0
  • Rozszerzone wsparcie dla funkcji standardu C++ 17
  • Opcja openmp-simd jest teraz ustawiana domyślnie
  • Wsparcie dla skanu SIMD dla równoległych pragm OpenMP

 • Kompilator Intel Fortran 19.0
  • Poprawiona integracja kompilatora Intel Fortran z narzędziami Microsoft Visual Studio 2017 Build Tools
  • Wsparcie dla funkcjonalności standardu Fortran 2018
  • Opcja openmp-simd jest teraz ustawiana domyślnie

 • Intel Cluster Checker 2019
  • Wsparcie dla automatycznego wykrywania węzłów przy użyciu schedulera Slurm
  • Usprawnione uruchomiania narzędzia przy pomocy pojedynczej komendy
  • Nowy format wyjścia, zawierający ogólne podsumowanie dla łatwiejszego adresowania problemów

 • Intel Math Kernel Library 2019
  • Dostosowano funkcjonalność pakietu LAPACK Intel Math Kernel Library do pakietu Netlib* LAPACK 3.7.1 oraz 3.8.0
  • Znacząco (do 2,5 raza) poprawiono zużycie pamięci procedury ScaLAPACK Eigensolvers w bibliotece Intel Math Kernel Library
  • Usprawnienia wydajności wielu różnych algorytmów

 • Intel Integrated Performance Primitives 2019
  • Rozszerzona optymalizacja dla CLX, CNL w kilku funkcjach
  • Wstępne optymalizacje dla funckcjonalności ICX, ICL, oraz Crypto
  • Stworzona odpowiednie API pozwalające na wsparcie kompresji danych ZFP

 • Intel Inspector 2019
  • Wsprowadzono funkcjonalność Persistence do programu
  • Usunięto wsparcie dla frameworku Microsoft .NET
  • Możliwość analizy potencjalnych zastojów w rutynach Read-Write

 • Intel Advisor 2019
  • Flow Graph Analyzer pozwala na łatwiejsze prototypowanie nowych algorytmów
  • Zintegrowana analiza Roofline, pokazująca która konkretna warstwa pamięci jest "wązkim gardłem" dla każdej z pętl
  • Dodano interfejs macOS, pozwalający na wyświetlania i analizę danych zgromadzonych z systemów Linux oraz Microsoft Windows
 • Intel VTune Amplifier 2019
  • Analiza wejść/wyjść na systemach Linux rozszerzona o profilowanie API DPDK oraz SPDK
  • Usprawniony proces analizy i konfiguracji typów
  • Całkowicie nowe narzędzie Intel VTune Amplifier Platform Profiler pozwalające na analizę całego systemu z małym narzutem procesora

 • Intel MPI Library 2019
  • Wsparcie dla architektury Intel Omni-Path PSM2 Multi-EP
  • Konsolidacja interfejsów sieciowych w jeden Open Fabric Interface
  • Nowe narzędzie impi_info

 • Intel Trace Analyzer and Collector 2019
  • Usunięto wsparcie dla bibliotek statycznych Intel Trace Collector na systemach z rodziny Windows
  • Poprawienie zgodności z RODO

 • Intel Distribution for Python 2019
  • Intel Distribution for Python jest teraz zintegrowane w instalator Intel Parallel Studio XE 2019
  • Szybsze algorytmy uczenia maszynowego z Scikit-learn: algorytmy k-średnich oraz SVM przyspieszone za pomocą biblioteki Intel DAAL
  • Nowy pakiet XGBoost wraz z dedykowanym interfejsem