A A A

Intel Parallel Studio XE Cluster Edition

Obszerny zestaw kompilatorów, bibliotek i profesjonalnych narzędzi pozwalający sprostać rosnącym mocom obliczeniowym najnowszego sprzętu. Zestaw ten ma pomóc programiście rozwijać i analizować aplikacje przetwarzania równoległego w klastrach komputerowych opartych na platformach Linux i Windows. Intel Parallel Studio XE Cluster Edition to pierwszy pakiet narzędzi HPC, który łączy wiodące narzędzia takie jak biblioteka Intel MPI, kompilatory Fortran/C/C++, biblioteki i profesjonalne modele programowania tego producenta.

Kompilatory Intel Fortran
najnowsze wersje 19.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Kompilatory Intel C/C++
najnowsze wersje 19.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Wydajne Biblioteki i narzędzia programistyczne

Intel Inspector XE
narzędzie pozwalające na kontrolę błędów pamięciowych i wątkowych dla programistów tworzących szeregowe i równoległe aplikacje w językach C, C++, C# .NET i Fortran na platformach Windows i Linux.

Intel VTune Amplifier XE
narzędzie pozwalające lokalizować tzw. "wąskie gardła" spowalniające pracę szeregowych i równoległych aplikacji poprawiając ich wydajność i wielordzeniową skalowalność w językach C, C++, Fortran, C#, Java i Python.

Intel Advisor XE
narzędzie pomagające wprowadzać wątkowość do aplikacji szeregowych i równoległych w językach C, C++, Fortran i C#.

Intel Trace Analyzer and Collector
profesjonalne narzędzie do optymalizacji MPI.

Intel Cluster Checker
narzędzie ułatwiające diagnozę problemów utrudniających funkcjonalność oraz wydajność klastra obliczeniowego

Wszystkie ww. biblioteki, jak również narzędzia Intel Inspector XE i Intel Advisor XE nie są dostępne w sprzedaży jako osobne produkty. Intel VTune Amplifier XE jest dostępny poza pakietem Intel Parallel Studio
  • Intel Cluster Checker

    Zaawansowany zestaw narzędzi diagnostycznych oraz analitycznych przystosowany do zastosowań w klastrach komputerowych.
  • Intel Trace Analyzer and Collector

    Narzędzie pozwalające na przyspieszenie pracy programów równoległych na klastrach komputerowych poprzez wykrycie najczęściej wywoływanych obszarów programu oraz "wąskich gardeł".