A A A

Intel Parallel Studio XE Composer Edition Edition

Produkt dostępny w 3 wersjach dla systemów Windows i Linux:
 • dla języków Fortran/C/C++
 • tylko dla języków C/C++ (* dostępny również dla systemu OS X)
 • tylko dla języka Fortran (* dostępny również dla systemu OS X)

Kompleksowe zestawy narzędzi programistycznych dla systemów Windows, Linux oraz OS X pozwalające tworzyć wysoce wydajne aplikacje dla najnowszej generacji procesorów wielordzeniowych. W skład pakietu wchodzą kompilatory Fortran/C/C++ oraz wydajne biblioteki.

Kompilatory Intel Fortran
najnowsze wersje 19.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Kompilatory Intel C/C++
najnowsze wersje 19.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Wydajne Biblioteki i narzędzia programistyczne

Wszystkie ww. biblioteki nie są dostępne w sprzedaży jako osobne produkty.

Najważniejsze cechy pakietu Intel Parallel Studio XE Composer Edition:
 • Dostępność dla wielu systemów operacyjnych
  Intel Parallel Studio XE Composer Edition dostarcza bogaty zestaw kopmpilatorów, bibliotek oraz narzędzi dla programistów wykorzystujących systemy Windows, Linux oraz OS X.
 • Wysoka wydajność
  Wysoce wydajne biblioteki Intel Math Kernel Library oraz Intel Integrated Performance Primitives zapewniają dostęp do procedur z zakresu obliczeń matematycznych i przetwarzania danych, natomiast Intel Threading Building Blocks zawiera wysoce zoptymalizowane struktury przetwarzania wątkowego.
 • Zaawansowana optymalizacja
  Kompilatory i biblioteki dostarczają zaawansowane wsparcie wektoryzacji, również dla instrukcji Intel AVX. Kompilator C/C++ zawiera technologię Intel Cilk Plus wspierającą równoległość danych oraz zadań. Dla programistów języka Fortran oferowane jest rozszerzenie Coarray Fortran, pełne wsparcie dla standardu Fortran 2008 i dodatkowe wsparcie dla standardu Fortran 2015 oraz 2018.