A A A

Intel Parallel Studio XE Composer Edition Edition

Produkt dostępny w 3 wersjach dla systemów Windows i Linux:
 • dla języków Fortran/C/C++
 • tylko dla języków C/C++ (* dostępny również dla systemu OS X)
 • tylko dla języka Fortran (* dostępny również dla systemu OS X)

Kompleksowe zestawy narzędzi programistycznych dla systemów Windows, Linux oraz OS X pozwalające tworzyć wysoce wydajne aplikacje dla najnowszej generacji procesorów wielordzeniowych. W skład pakietu wchodzą kompilatory Fortran/C/C++ oraz wydajne biblioteki.
Jako opcja dodatkowa dostępna jest biblioteka IMSL Fortran Library 7.0 w pakiecie Intel Parallel Studio XE Composer Edition for Fortran Windows lub jako osobny produkt dla dowolnego pakietu firmy Intel zawierającego kompilatory języka Fortran.

Kompilatory Intel Fortran
najnowsze wersje 18.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Kompilatory Intel C/C++
najnowsze wersje 18.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Wydajne Biblioteki i narzędzia programistyczne

Wszystkie ww. biblioteki nie są dostępne w sprzedaży jako osobne produkty.

Najważniejsze cechy pakietu Intel Parallel Studio XE Composer Edition:
 • Dostępność dla wielu systemów operacyjnych
  Intel Parallel Studio XE Composer Edition dostarcza bogaty zestaw kopmpilatorów, bibliotek oraz narzędzi dla programistów wykorzystujących systemy Windows, Linux oraz OS X.
 • Wysoka wydajność
  Wysoce wydajne biblioteki Intel Math Kernel Library oraz Intel Integrated Performance Primitives zapewniają dostęp do procedur z zakresu obliczeń matematycznych i przetwarzania danych, natomiast Intel Threading Building Blocks zawiera wysoce zoptymalizowane struktury przetwarzania wątkowego.
 • Zaawansowana optymalizacja
  Kompilatory i biblioteki dostarczają zaawansowane wsparcie wektoryzacji, również dla instrukcji Intel AVX. Kompilator C/C++ zawiera technologię Intel Cilk Plus wspierającą równoległość danych oraz zadań. Dla programistów języka Fortran oferowane jest rozszerzenie Coarray Fortran i dodatkowe wsparcie dla standardu Fortran 2008 oraz 2015.