A A A

Intel Parallel Studio XE Professional Edition

Produkt dostępny w 3 wersjach dla systemów Windows i Linux:
 • dla języków Fortran/C/C++
 • tylko dla języków C/C++
 • tylko dla języka Fortran

Kompleksowe zestawy narzędzi programistycznych dla systemów Windows i Linux pozwalające tworzyć wysoce wydajne aplikacje dla najnowszej generacji procesorów wielordzeniowych. W skład pakietów wchodzą kompilatory Fortran/C/C++, wydajne biblioteki oraz takie narzędzia jak Intel Inspector XE, Intel VTune Amplifier XE i Intel Advisor XE.

Kompilatory Intel Fortran
najnowsze wersje 19.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Kompilatory Intel C/C++
najnowsze wersje 19.0 zoptymalizowane do tworzenia szybkiego równoległego kodu.

Wydajne Biblioteki i narzędzia programistyczne

Intel Inspector XE
narzędzie pozwalające na kontrolę błędów pamięciowych i wątkowych dla programistów tworzących szeregowe i równoległe aplikacje w językach C, C++, C# .NET i Fortran na platformach Windows i Linux.

Intel VTune Amplifier XE
narzędzie pozwalające lokalizować tzw. "wąskie gardła" spowalniające pracę szeregowych i równoległych aplikacji poprawiając ich wydajność i wielordzeniową skalowalność w językach C, C++, Fortran, C#, Java i Python.

Intel Advisor XE
narzędzie pomagające wprowadzać wątkowość do aplikacji szeregowych i równoległych w językach C, C++, Fortran i C#.

Wszystkie ww. biblioteki, jak również narzędzia Intel Inspector XE i Intel Advisor XE nie są dostępne w sprzedaży jako osobne produkty. Intel VTune Amplifier XE jest dostępny poza pakietem Intel Parallel Studio


Najważniejsze cechy pakietu Intel Parallel Studio XE Professional Edition:
 • Dostępność dla wielu systemów operacyjnych
  Intel Parallel Studio XE Composer Edition dostarcza bogaty zestaw kopmpilatorów, bibliotek oraz narzędzi dla programistów wykorzystujących systemy Windows oraz Linux.
 • Solidność
  Intel Inspector XE precyzyjnie wykrywa błędy pamięciowe i wątkowe.
 • Wysoka jakość kodu
  Intel Parallel Studio XE Professional Edition pozwala programistom efektywnie znajdować luki w zabezpieczeniach oprogramowania poprzez statyczną analizę bezpieczeństwa (Static Security Analysis).
 • Wysoka wydajność
  Intel VTune Amplifier XE precyzyjnie lokalizuje tzw. "wąskie gardła" w szeregowym i równoległym kodzie ograniczające wydajność tworzonych aplikacji. Nowością jest bardziej intuicyjny interfejs, szybkie wykresy statystyczne, a także widok osi czasu. Wysoce wydajne biblioteki Intel Math Kernel Library oraz Intel Integrated Performance Primitives zapewniają dostęp do najczęściej używanych procedur z zakresu matematyki i przetwarzania danych.
 • Zaawansowana optymalizacja
  Kompilatory i biblioteki dostarczają zaawansowane wsparcie wektoryzacji, również dla instrukcji Intel AVX. Kompilator C/C++ zawiera technologię Intel Cilk Plus wspierającą równoległość danych oraz zadań. Dla programistów języka Fortran oferowane jest rozszerzenie Coarray Fortran, pełne wsparcie dla standardu Fortran 2008 i dodatkowe wsparcie dla standardu Fortran 2015 oraz 2018.