A A AWydanie numer 43 magazynu The Parallel Universe jest już dostępne!

W najnowszym wydaniu:
  • GPU-Quicksort
  • Rozwiązywanie równań cieplnych 2D z użyciem Data Parallel C++
  • Migracja z CUDA do DPC++ z użyciem Intel DPC+ Compatibility Tool
  • Analiza poprawności pamięci i wątkowania dla obliczeń na procesorach GPU
  • Więcej opcji optywalizacji z raportami Intel Compiler Optimization Reports
  • Optymalizacja MPI na całym klastrze z użyciem Intel MPI Library
  • Przyspieszanie modeli liniowych nauczania maszynowego
  • Zwiększania wydajności interfejsów XGBoost oraz LightGBM

Zachęcamy do zapoznania się z treścią magazynu - do pobrania tutaj.