A A AWydanie numer 30 magazynu The Parallel Universe jest już dostępne!

W najnowszym wydaniu:
  • Optymalizacja wydajności systemów wspomagania kierowcy (ADAS) z wykorzystaniem Intel Advisor Flow Graph Analyzer
  • 20-lecie standardu OpenMP
  • FPGA - jak wykorzystywać na platformach HPC
  • Modernizacja kodu z najnowszą wersją pakietu Intel Parallel Studio XE 2018
  • Jak wykryć sfałszowane transakcje finansowe przy pomocy technik uczenia maszynowego
  • Przyspieszanie aplikacji z najnowszymi zestawami instrukcji SIMD oraz AVX-512
  • Efektywne wykorzystanie zasobów klastra obliczeniowego
  • Diagnostyka klastra z wykorzystaniem Intel Cluster Checker
  • Optymalizacja klastra z wykorzystaniem konfiguracji BIOS

Zachęcamy do zapoznania się z treścią magazynu - do pobrania tutaj.