A A A

Intel System Debugger

Intel System Debugger to nowoczesny debugger oprogramowania systemowego oparty na GUI. Przedstawia widok stanu systemu (architektonicznie zdefiniowane rejestry procesora i rejestry platformy) wraz z oprogramowaniem wykonywanym w systemie docelowym.

Większość funkcji Intel System Debugger jest spójna z innymi debugerami opartymi na graficznym interfejsie użytkownika, takimi jak Eclipse i Microsoft Visual Studio. Menu, menu kontekstowe i przyciski paska narzędzi zapewniają łatwy dostęp do funkcji debugera. Użytkownik otrzymuje możliwość zatrzymania urządzenia, przeglądać instrukcje lub kod źródłowy, przeglądać i modyfikować pamięć, rejestry, zmienne programu i wiele więcej.

Intel System Debugger zapewnia potężny zestaw funkcji do badania stanu procesora. Program daje możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu i modyfikowania rejestrów procesora i platformy lub łatwego debugowania w trybie zarządzania systemem (SMM).

GUI debugera zapewnia pełną kontrolę nad procesem debugowania. Dostęp do większości podstawowych funkcji, takich jak funkcja krok po kroku, uruchamianie i wyświetlanie pamięci można uzyskać, klikając przyciski paska narzędzi. Graficzny interfejs użytkownika obsługuje wiele okien źródłowych, dających możliwość oceniania wyrażeń i zmieniania ich wartości, a także przeciągania i upuszczania wyrażeń do okna Evaluation.