A A A

Intel Trace Analyzer and Collector

Niezbędne narzędzie do optymalizacji MPI

Potężne narzędzie pozwalające zrozumieć zachowania aplikacji MPI, odnaleźć ich wąskie gardła oraz osiągnąć wysoką wydajność dla równoległych aplikacji klastra. Produkt ten wspiera systemy klastrowe oparte na architekturach firmy Intel, zapewnia wysoki stopień zgodności z obowiązującymi normami. Zawiera porównanie pliku śledzenia, licznik wyświetlanych danych oraz sprawdzanie poprawności biblioteki MPI. Intel Trace Analyzer and Collector to analiza wydajności MPI, przyspieszenie uruchamiania równoległych programów, lokalizacja tzw. "gorących punktów" (hotspots) i "wąskich gardeł" (bottlenecks), porównanie pliku śledzenia z grafiką dostarczającą obszerną analizę szczegółów i wyrównane terminy.

Kliknij aby powiększyć


Korzyści, jakie daje Intel Trace Analyzer and Collector:
 • Wizualizacja i zrozumienie zachowania aplikacji równoległych
 • Ocena statystyki profilowania i równoważenia obciążenia
 • Analiza wyników podprogramów lub bloków kodu
 • Więcej informacji na temat wzorców komunikacji, parametrów i osiągów
 • Identyfikacja "gorących punktów" komunikacji
 • Zmniejszenie czasu do rozwiązania i zwiększenie wydajności aplikacji

Główne cechy
Sprawdzanie MPI
 • Unikalna aplikacja sprawdzająca poprawność MPI wykrywa zakleszczenia, uszkodzenia danych oraz błędy z parametrami MPI, typami danych, buforami, komunikatorami, wiadomościami dwupunktowymi i operacjami zbiorowymi.
 • Sprawdzanie poprawności pozwala użytkownikowi skalować do bardzo dużych systemów i wykrywać błędy nawet wśród dużej liczby procesów.

Interfejs i wyświetlanie
 • Intel Trace Analyzer and Collector zawiera konfigurowalny interfejs z pełnią kolorów oraz wieloma opcjami wyświetlania.
 • Analizator jest w stanie bardzo szybko rozwijać stos wywołań i wykorzystywać informacje debugowania przy mapowaniu adresów instrukcji do kodu źródłowego.
 • Użytkownik może dodatkowo skonfigurować pliki wsadowe lub wykonać interaktywne debugowanie zarówno z wiersza poleceń jak interfejsów GUI.

Skalowalność
 • Niski narzut pozwala na swobodny dostęp do części śledzenia, dzięki czemu nadaje się do analizy dużych ilości danych wydajnościowych.
 • Bezpieczeństwo wątku umożliwia śledzenie wielowątkowych aplikacji MPI dla śledzenia prowadzonego na podstawie zdarzeń, jak również aplikacji wątkowanych bez MPI.
 • Niskie oprzyrządowanie włamań obsługuje aplikacje MPI z C/C ++/Fortran.
 • Intel Trace Analyzer and Collector automatycznie zapisuje dane dotyczące wydajności z równoległych wątków w C/C ++/Fortran.

Intel Trace Analyzer and Collector na stronie producenta