A A A

Intel VTune Profiler

Analizator systemów i wykonywanych aplikacji. Pozwala na identyfikację i lokalizację tzw. "wąskich gardeł", przyczyniających się do spadku wydajności pracy systemu. Zbieranie danych o programie może odbywać się na kilka sposobów. Jednym z nich jest obserwacja pracy procesora (Event Based Sampling - EBS). Intel VTune Profiler zbiera i prezentuje wydajność badanego oprogramowania, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie koniecznych poprawek do aplikacji. Prezentacja pracy procesora może odbywać się w sposób graficzny.

Analiza funkcji pochłaniających największą część czasu pracy procesora (ang. hotspots). Kliknięnie na ▶ spowoduje pokazanie stosu wywołań tych funkcji.

Podstawowe cechy programu:
 • Lokalna i zdalna analiza oprogramowania, umożliwiająca badanie aplikacji wykonywanych na terminalu użytkownika i serwerze sieciowym
 • Analiza procesora i oprogramowania w aplikacjach wielowątkowych
 • Symultaniczna analiza zdarzeń równoczesnych (w systemach wielowątkowych)
 • Prezentacja danych w czasie rzeczywistym (funkcja Counter Monitor)
 • Pełna integracja ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2013, 2015 oraz 2017
 • Pełna współpraca z 32bit i 64 bit systemami Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2012/2016, CentOS, RHEL, Fedora, Ubuntu, Debian oraz Suse
 • Obsługa kompilatorów C++, Fortran dowolnych producentów (Microsoft, GCC, Intel) zgodnych ze standardami platform
 • Nowe możliwości do ulepszania aplikacji dla wielordzeniowych procesorów Intel m.in. przez pomiar zrównoleglenia czy modyfikację podziału na wątki

  Na różowo oznaczone są komórki zawierające potencjalne możliwości optymalizacji kodu. Po najechaniu kursorem na pole można zobaczyć podpowiedzi kontekstowe.

 • Funkcja call graph dostarcza takich informacji jak: liczba wywołań procedury, czas pracy każdej funkcji programu oraz występujące punkty krytyczne.
 • Aktywne monitorowanie wydajności counter monitor wyświetla cechy sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiając śledzenie aktywności systemu podczas pracy
 • Optymalizacja na poziomie źródła: funkcja ta analizuje jak aplikacja Windows oddziałuje na system, dostarczając przy tym porad w celu usprawnienia jej działania
 • Wielowątkowość: możliwość równoczesnej obserwacji pracy wszystkich lub tylko wybranych procesów

  Zbyt długie oczekiwanie wątków w stanie bezczynności powoduje niedostateczne wykorzystanie zasobów procesora, co jest częstą przyczyną spowolnień w programach równoległych. Analiza locks and waits pozwala wykryć wątki, w których są największe przestoje.

 • Zdalne zbieranie danych: można skonfigurować, rozpocząć i zakończyć sesję prezentacji danych z głównego komputera sieciowego. Praca VTune w sieci jest obecnie możliwa dla systemów operacyjnych Windows i Linux