A A A

Kompilator Intel C/C++

Projektując programy dla najnowszych wielordzeniowych procesorów, stosowanie kompilatora mającego możliwość automatycznego zrównoleglania kodu poprzez wątki oraz wektory stało się niemal koniecznością. Kompilator Intel C/C++ oferuje najwyższą możliwą wydajność bez żadnych kompromisów.

Polyhedron benchmark dla kompilatorów C/C++

Wbudowana wektoryzacja
Dla wielu aplikacji naukowych i inżynierskich można znacząco przyspieszyć czas ich wykonywania, przetwarzając wszystkie elementy zbioru danych (np. wektora, macierzy) jednocześnie, przy pomocy techniki zwanej wektoryzacją. Kompilatory Intel Pozwalają na wykorzystywanie wektoryzacji w architekturach typu SIMD (Single Instruction Multiple Data), używanych w nowoczesnych platformach x86 oraz x86-64, aby zwiększyć wydajność kodu. Automatyczna wektoryzacja i wysoce rozwinięta optymalizacjia pętli pozwala znacząco skrócić czas wykonania programu.

Wsparcie dla najnowszych standardów
Kompilatory Intel C/C++ w szerokim stopniu wspierają standardy C++17, C++11 oraz C99, a także wszystkie poprzednie standardy języków C oraz C++. Najnowsze kompilatory wspierają standard OpenMP do wersji 5.0 włącznie.

Współpraca z nowoczesnymi platformami
Kompilatory pracują pod systemami operacyjnymi Windows, Linux oraz OS X. Doskonale integrują się z środowiskami programistycznymi Microsoft Visual Studio 2013, 2015, 2017 Eclipse oraz Xcode 9.4 i 10, pozwalając na pisanie kodu, jego debugowanie, kompilację oraz uruchamianie z poziomu wygodnych i dobrze znanych środowisk IDE. Pliki źródłowe oraz binarne stworzone przy użyciu kompilatora Intel są kompatybilne z wszystkimi popularnymi kompilatorami (gcc, Visual C++, LLVM-GCC). Możliwe tworzenie aplikacji 32/64-bitowych (system OS X wspiera wyłącznie tworzenie aplikacji 64-bitowych).

Kompilator używany w środowisku Eclipse - system Linux.


 1. Projekt i pliki źródłowe
 2. Ustawienia projektu i wybór kompilatora
 3. Okno wyjścia

Kompilator używany w środowisku Microsoft Visual Studio - system Windows.


 1. Projekt i pliki źródłowe w środowisku Visual Studio
 2. Edytor tekstu podkreślający składnię C/C++
 3. Okno debuggera
 4. Informacje ze stosu programowego
 5. Możliwość ustawienia punktów przerwania programu

Kompilator dostępny w pakietach:
 • Intel Parallel Studio Composer Edition
 • Intel Parallel Studio Professional Edition
 • Intel Parallel Studio Cluster Edition
 • Intel System Studio Composer Edition
 • Intel System Studio Professional Edition
 • Intel System Studio Ultimate Edition


Różnice w funkcjonalności w poszczególnych pakietach:Materiały szkoleniowe oraz dokumentację techniczną można znaleźć na stronie producenta