A A A

Instrukcje odnośnie rejestracji i aktywacji oprogramowania Intel.

Po dokonaniu formalności związanych z zakupem klient otrzymuje od firmy GAMBIT drogą elektroniczną informacje niezbędne do pobrania oprogramowania ze strony producenta oraz klucz licencji (Serial Number). Następnie postępuje według poniższych kroków:

1. Rejestracja otrzymanego klucza licencji
Rejestracji dokonuje się na stronie https://registrationcenter.intel.com/en/products/ przypisując do klucza licencji adres email użytkownika oprogramowania.
Uwaga!!
W chwili zarejestrowania klucza licencji użytkownik traci prawo do zwrotu oprogramowania i poniesionych kosztów.

2. Pobranie oprogramowania ze strony www producenta
Po zarejestrowaniu klucza użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony do sekcji "download", z której pobiera zakupione oprogramowanie na odpowiednią platformę.

3. Instalacja
Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania użytkownik może zostać poproszony o podanie klucza licencji, wówczas podaje otrzymany Serial Number, który wcześniej rejestrował i przystępuje do instalacji oprogramowania. Niektóre instalacje wymagają użycia pliku licencji, który jeśli to wymagane użytkownik otrzyma na wskazany przy rejestracji adres e-mail.