A A A

Aby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji:


Named-User
licencja indywidualna/osobista przypisana do określonego użytkownika. Możliwość instalacji oprogramowania na 3 stanowiskach komputerowych pod warunkiem, że tylko zarejestrowany użytkownik korzysta z pakietu i tylko 1 kopia programu jest uruchomiona w danym momencie.

Floating
licencja sieciowa/pływająca. Możliwość instalacji na nieograniczonej liczbie komputerów w obrębie sieci lokalnej, z kontrolą jednoczesnych uruchomień przez managera licencji FlexLM. Licencja nie jest przypisana do użytkownika/użytkowników jak w przypadku licencji Named user.