A A A

Aby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji:


Named User
licencja indywidualna/osobista przypisana do określonego użytkownika. Możliwość instalacji oprogramowania na wszystkich stanowiskach komputerowych w posiadaniu użytkownika pod warunkiem, że tylko zarejestrowany użytkownik korzysta z pakietu i tylko 1 kopia programu jest uruchomiona w danym momencie.

Concurrent User
licencja pływająca. Licencja nie jest przypisana do użytkownika/użytkowników jak w przypadku licencji Named user. Dodatkowe ograniczenia w maksymalnej liczbie użytkowników w zależności od zakupionej licencji.