A A A

Zamówienia oprogramowania Intel przyjmujemy w formie pisemnej (poczta, faks) lub w formie elektronicznej via e-mail. Stali odbiorcy, z którymi nasza firma współpracuje regulują płatności po dostawie produktu. Przy zamówieniach via e-mail od nowych klientów wymagana jest przedpłata na mocy wystawionej przez nas faktury pro-forma.

Wszystkie licencje oprogramowania Intel dostępne są w formie elektronicznej, a jedynie wybrane produkty w opcji pudełkowej zawierającej CD (DVD) z plikami instalacyjnymi. W przypadku wersji elektronicznej użytkownik końcowy otrzymuje linki do pobrania plików instalacyjnych ze strony WWW producenta oraz dane niezbędne do aktywacji produktu. Termin realizacji to około 3 dni robocze od daty dopełnienia formalności związanych z zakupem, najczęściej jest to data wpływu środków płatniczych na konto naszej firmy. Opcja "pudełkowa" wybranych licencji wiąże się z dodatkowymi kosztami mediów oraz spedycji zagranicznej.

Aby przyspieszyć realizację zamówienia, poza danymi typowo handlowymi powinno ono zawierać dane przyszłego użytkownika lub administratora licencji wraz z adresem poczty elektronicznej do kontaktu bezpośredniego. Informacje niezbędne do aktywacji programu przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.