A A A

Do zakupu ze zniżką edukacyjną uprawnione są wyższe uczelnie oraz szkoły wszystkich szczebli. Zamówienie musi być na druku firmowym uczelni lub jednostki edukacyjnej. Program ze zniżką edukacyjną może zakupić osoba fizyczna, która udokumentuje zatrudnienie w jednostce edukacyjnej.

Do zakupów w cenach edukacyjnych są również uprawnione instytuty Polskiej Akademii Nauk, które statutowo mają prawa do nadawania tytułów naukowych.