A A A

MATFOR jest biblioteką specjalistyczną stworzoną przez firmę AnCAD Inc., zaprojektowaną do prowadzenia obliczeń naukowych. Daje ona początek nowej generacji bibliotek graficznych, które w pełni wykorzystują struktury języka Fortran 90/95 oraz C++ w zakresie operowania na tablicach. Jest to zestaw procedur graficznych wysokiego poziomu stworzonych specjalnie do zredukowania czasu tworzenia aplikacji z zakresu wizualizacji danych. Dodając kilka linii kodu źródłowego w języku Fortran czy C++ można w prosty sposób zrealizować wizualizacje wyników obliczeń w formie statycznych wykresów 2D lub 3D lub stworzyć interaktywną prezentację w formie filmu.

Podstawowe cechy produktu:
  • Zaawansowane wizualizacje 3D (Biblioteki graficzne MATFOR zawierają wysokiej jakości wykresy wizualizacyjne dla skomplikowanych zestawów danych. Poprzez dodanie kilku linii kodu wywołującego procedury graficzne MATFOR dane mogą być poddane wizualizacji w trybie trójwymiarowym).
  • Animacje w czasie rzeczywistym (MATFOR zawiera obiekty do monitorowania przebiegu analizy danych w czasie rzeczywistym).
  • Manipulacja danymi w czasie rzeczywistym (MATFOR zezwala na dokonywanie operacji na danych wyświetlanych w czasie wykonywania programu, dane mogą być sprawdzane z wysoką precyzją i modyfikowane w czasie wykonywania programu).
  • Prezentacja interaktywnych filmów (MATFOR pozwala wykonywać prezentacje w postaci interaktywnych filmów przez zapisywanie danych o przebiegu procesu symulacji w zdefiniowanym przez MATFOR formacie danych. Pełna prezentacja w postaci filmu może być oglądany pod różnymi kątami oraz możliwe są ingerencje w przebieg tego procesu za pomocą wbudowanych elementów modyfikacji wyglądu prezentacji).
  • Wykorzystanie składni pakietu Matlab (Poza prostymi i bardzo użytecznymi funkcjami wizualizacji MATFOR pozwala naukowcom i inżynierom stosować kod zgodny ze składnią programu Matlab).
Więcej informacji na polskiej stronie poświęconej temu produktowi