A A A

Lahey Fortran Professional Windows v.7.8 zawiera: kompilator Lahey/Fujitsu Fortran 95, 32/64-bitowy kompilator Lahey/GNU, Shell środowiska Microsoft Visual Studio 2015, Winteracter Starter Kit (WiSK) - do tworzenia interfejsów użytkownika i wyświetlania grafiki, narzędzia Polyhedron's Automake, debuger Fujitsu's WinFDB Windows, Coverage Analysis Tool - do detekcji niezrealizowanego kodu i sprawdzania zakresu pracy, Sampler Tool - do dostosowywania wydajności programu, Fujitsu Visual Analyzer, Fujitsu SSL2 math library, kompilatory Fujitsu and GNU C.


Nowości wprowadzone w najnowszej wersji Lahey Fortran Professional 7.8:
  • Shell środowiska Microsoft Visual Studio 2015
  • biblioteki BLAS, LAPACK i SLATEC
  • IntelliSense dla procedur WiSK, BLAS, LAPACK, i SLATEC
  • Interfejsy modułowe Fortran są teraz skanowane przez IntelliSense
  • kompilator GFortran 6.3.1
  • Winteracter Starter Kit (WiSK)